رفع مشکل تاخیر در انجام تراکنش‌های پرداختی در ساعات شلوغ

درخواست درگاه پرداخت