نحوه تشخیص معتبر و امن بودن درگاه پرداخت

با توجه به رونق کسب و کارهای اینترنتی در سال‌های اخیر و همچنین استقبال روزافزون کاربران از روش‌های نوین پرداخت؛ مانند سرویس درگاه پرداخت، امنیت این … ادامه خواندن نحوه تشخیص معتبر و امن بودن درگاه پرداخت