ﻗﺮارداد همکاری در فروش

این قرارداد فی مابین شرکت رایان پی دانش سنج به مدیریت عامل آقای آرش سلیمانی کسمایی با کد ملی 0075218003 به نشانی تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، بن بست لاله ،پلاک 10طبقه سوم, کدپستی 1435854612, به کد اقتصادی 411644933765 و شماره ثبت 542558 که در این قرارداد به اختصار رایان پی نامیده می شود از یک طرف و آقای/ خانم/ شرکت …………………….. به نشانی ……., کدپستی ……, به کد اقتصادی/کدملی ……… و شماره ثبت/تاریخ تولد ……… که در این قرارداد به اختصار پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر و به شرح مفاد ذیل و طبق ماده 10 قانون مدنی منعقد می گردد و طرفین متعهد و ملزم به ایفای تعهدات ناشی از این قرارداد گردیده اند.

تعاریف قرارداد به شرح زیر است :

پذیرنده: شخص حقوقی یا حقیقی که اقدام به دریافت درگاه پرداخت شرکت رایان پی برای اخذ وجه از مشتری در قبال ارائه خدمات می نماید.

درگاه پرداخت: بستری که در آن اطلاعات بانکی مشتریان دریافت شده و از طریق شبکه بانکی و شاپرک اقدام به کسر وجه از حساب بانکی مشتری میگردد.

کاربر یا مشتری: شخصی که در قبال دریافت خدمات/کالا از پذیرنده اقدام به واریز وجه از طریق درگاه رایان پی مینماید.

کانال فروش: مکان اینترنتی/فیزیکی که پذیرنده در آن به ارائه خدمات یا فروش کالا به مشتریان خود میپردازد.

کارمزد بازاریابی: سهمی از هر تراکنش که رایان پی در ازای جذب پذیرنده به پیمانکار پرداخت می نماید.

ماده 1 – موضوع قرارداد

بازاریابی و معرفی درگاه پرداخت رایان پی توسط پیمانکار به صاحبان کسب و کار اینترنتی به نحوی که تراکنش های آنها به درگاه پرداخت رایان پی منتقل گردد و در ازای آن پرداخت سهم همکاری در فروش بر مبنای ماده 5 این قرارداد به پیمانکار توسط رایان پی.

ماده 2 – مدت قرارداد

مدت قرار داد از تاریخ امضا به مدت یکسال شمسی می باشد، چنانچه ظرف مدت یک ماه قبل از تاریخ انقضای قرار داد ،هر یک از طرفین کتبا عدم تمایل خود را مبنی بر تمدید قرار داد اعلام ننماید، مدت قرار داد برای یکسال دیگر تمدید خواهد شد.

تبصره 1 : بدیهی است هر گونه اعلام کتبی باید به آدرس مندرج در این قرار داد ارسال شود و اخذ رسید دریافت از طرف مقابل الزامی است.

ماده 3 – تعهدات پیمانکار

 1. پیمانکار متعهد می گردد در فرایند ثبت نام پذیرندگان معرفی شده از طرف وی, از ثبت کد معرف اختصاص داده شده به پیمانکار از طرف شرکت رایان پی توسط پذیرنده معرفی شده, اطمینان حاصل کند. بدیهی است که در صورت ثبت نام پذیرنده بدون کد معرف، رایان پی هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت کارمزد بازاریابی بابت تراکنشهای پذیرنده مورد نظر به پیمانکار نخواهد داشت.
 2. کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات بر ارزش افزوده و حقوق متعلقه قانونی مرتبط بر درآمد حاصل از این قرار داد برعهده پیمانکار بوده و شرکت رایان پی در این خصوص هیچ گونه تعهد و مسئولیتی ندارد.
 3. پیمانکار حق انجام هیچ گونه تبلیغی خارج از تعهدات رایان پی در قرارداد پذیرندگی درج شده در سایت com برای جذب پذیرنده را ندارد. بدیهیست مسئولیت تعهدات خارج از موارد مذکور و یا خلاف واقع بر عهده پیمانکار است.

ماده 4 – تعهدات رایان پی

 1. رایان پی متعهد می گردد، به پذیرندگان احراز شده بر اساس قوانین بانک مرکزی و شاپرک خدمات درگاه پرداخت ارائه نماید.
 2. درصورت ایجاد هرگونه تغییر در ضوابط و مقررات از سوی بانک مرکزی و یا شرکت شاپرک، رایان پی موظف است تغییرات را به پیمانکار اعلام نماید و این تغییرات جز لاینفک این قرارداد محسوب می شوند و طرفین موظف به اجرای آنها خواهند بود.
 3. رایان پی متعهد می گردد برای هر پذیرنده معرفی شده توسط پیمانکار که شرایط دریافت درگاه را مطابق قوانین رایان پی داشته باشد دسترسی لازم برای گزارش گیری از وضعیت تراکنش های انجام شده را ایجاد نماید.
 4. کلیه نکات فنی مندرج در پروتکل ارتباطی جهت استفاده از سیستم پرداخت اینترنتی از طریق وب سایت رایان پی به اطلاع پیمانکار و پذیرندگان اینترنتی خواهد رسید.

تبصره 2 : در صورتی که ضوابط و قوانین جدید بانک مرکزی جز قواعد و قوانین امره باشد طرفین بدون توافق ملزم به اجرای آن هستند.

ماده 5 – کارمزد بازاریابی پیمانکار

کارمزد بازاریابی پیمانکار بر اساس جدول زیر و از مبلغ “کارمزد رایان پی” از هر تراکنش موفق ثبت شده توسط پذیرنده های معرفی شده از طرف پیمانکار محاسبه خواهد شد:

سهم رایان پی از کارمزد

سهم پیمانکار از کارمزد

70%

30%

نرخ کارمزد رایان پی از هر تراکنش به شرح زیر می باشد:

درگاه پرداخت:

نرخ

تا سقف

1.5%

80000 ريال

توجه: کارمزد دریافتی در درگاه پرداخت اینترنتی تا 14 روز از زمان ثبت درگاه پذیرنده, معادل صفر می باشد؛ بنابراین در این مدت طبق جدول پورسانت, مبلغ پورسانت محاسبه شده برای پیمانکار نیز صفر خواهد بود.

لینک پرداخت: کارمزد تراکنش های لینک پرداخت برای هر تراکنش مبلغ ثابت 6000 ريال می باشد.

تبصره 3 : نرخ کارمزد های اعلام شده مربوط به زمان عقد قرار داد می باشد و در صورت تغییر این نرخ ها هر دو طرف ملزم به پذیرش شرایط جدید در نرخ های اعلامی هستند.

تبصره 4 : رایان پی محق است برای کمک به جذب و نگه داشت پذیرندگان کمپین های بازاریابی برگزار نماید و اقدام به تغییر کارمزدهای دریافتی از پذیرندگان کند. در این صورت مبلغ کارمزد بازاریابی پیمانکار با نسبت درج شده در جدول بالا از کل کارمزد دریافتی از پذیرنده محاسبه و پرداخت می گردد.

ماده 6 – نحوه پرداخت

رایان پی موظف است درهفته اول هر ماه شمسی نسبت به محاسبه صورت وضعیت و محاسبه قدرالسهم پیمانکار بر اساس تراکنش های موفق ثبت شده توسط پذیرنده های معرفی شده توسط پیمانکار در ماه گذشته اقدام نموده و کارمزد بازاریابی محاسبه شده را به حساب با شماره شبا …………..IR و شماره حساب ……………………. به نام آقای/ خانم …………. پرداخت نماید. این شماره حساب ملاک کلیه پرداخت ها خواهد بود.

تبصره5: در صورت وجود اشکال در سیستم بانکی و یا محدودیت ها و مشکلات دیگری که خارج از کنترل رایان پی می باشد, تسویه حساب در اولین فرصت و با رفع مشکل یا محدودیت های بوجود آمده انجام خواهد شد و این شرکت هیچ مسئولیتی در قبال شرایط بوجود آمده نخواهد داشت.

ماده 7 – محرمانگی اطلاعات

طرفین متعهد می گردند کلیه اسناد و اطلاعات مربوطه به طرف مقابل مانند اطلاعات مالی،تعداد نصب و مفاد این قرار داد و اطلاعات مربوط به نمایش بنرها که حسب اقتضا و یا ضرورت در جریان اجرای این قرار داد در اختیارشان قرار می گیرد و یا اطلاعات را که ضمن مذاکرات شفاهی به آنها دسترسی پیدا می کنند را محرمانه تلقی نمایند و از افشا یا به کار بردن آنها در جهت خلاف منافع طرف مقابل در طول مدت این قرار داد یا پس از خاتمه آن خودداری نمایند و جز با حکم دادگاه یا مقام صالح قضایی در اختیار شخص یا سازمانی قرار ندهند.

ماده 8 – شرایط فورس ماژور

در صورت وقوع حوادث قهری و بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله،طوفان و یا هرگونه واقعه دیگری که خارج از حیطه اراده و اختیار طرفین شرایط لازم برای اجرای تعهدات را مختل کند،طرفی که مشمول این وضعیت شده موظف است فورا و کتبا طرف دیگر را از این شرایط مطلع نماید.همچنین تمامی تعهدات مندرج در قرار داد تا بازگشتن شرایط به حالت عادی به حالت تعلیق درآمده و در صورتی که این حالت بیش از 3 ماه طول انجامد طرفین تفاهم نامه حق فسخ را طی ارسال اظهارنامه رسمی خواهند داشت.

ماده 9 – حل اختلاف

 1. در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه با اجرای مفاد این تفاهم نامه و یا تفسیر و تعبیر هر یک از مفاد آن ،طرفین مکلف هستند ابتدا از طریق مذاکره موضوع اختلاف را حل و فصل نمایند.در غیر اینصورت موضوع در کمیته ای متشکل از نمایندگان تام الاختیار طرفین( از هر طرف یک نماینده) و یک نفر داور مرضی الرفین مطرح و بررسی می گردد.
 2. هر یک از طرفین پس از ارجاع موضوع به هیات داوری و در صورت عدم حصول سازش حق ارجاع موضوع را به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی استان تهران را خواهند داشت و پس از طری مراحل فوق حق طرح دعوی در مراجع صالحه قضایی را خواهند داشت.

ماده 10 – شرایط فسخ قرارداد

 1. در صورت وقوع شرایط فورس ماژور که در ماده 8 به تفصیل بدان اشاره شد.
 2. در صورت توافق طریفین طی توافق کتبی.
 3. عدم ایفای تعهدات مشترک،توضیح آنکه در صوت وقوع چنین شرایطی در بار نخست طرف دگر به متخلف اخطار کتبی جهت انجام وظایف قرار دادی خود می نماید .در صورت تکرار مجدد تخلف و یا عدم توجه به اخطار اول،قرار داد از سوس طرف دیگر با ارسال اظهارنامه کتبی فسخ خواهد بود.بدیهیست که طرف خاطی ملزم به جبران کلیه خسارات طرف دیگر خواهد بود.

ماده 11 – اقامتگاه قانونی

اقامتگاه قانونی طرفین همان نشانی است که در ابتدای قرار داد نوشته شده است . در صورتیکه هر یک از طرفین، اقامتگاه قانونی خود را تغییر دهند باید نشانی خود را ظرف مدت حداکثر 7(هفت) روز پس از تغییر به طرف دیگر اطلاع داده و تا زمانیکه نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است،کلیه مکاتبات رسمی به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت شده تلقی می گردد و مابقی گزارش ها و فعالیت های مرتبط با پیشبرد قرار داد با ایمکیل رسمی اعلام شده طرفین صورت خواهد پذیرفت.

ماده 12 – نسخ قرارداد

این قرار داد در 2 نسخه با 12 ماده و 5 تبصره تنظیم گردیده که هر 2 نسخه در حکم واحد هستند و در تاریخ ………به امضا طرفین رسیده و از تاریخ امضای قرار داد، مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا است.

پیمایش به بالا