کاربردهای درگاه آنلاین

درگاه پرداخت بصورت لینک کاربردهای فراوانی دارد تا فروشنده ها برای دریافت پول از خریدارن از آن بهرمند شوند، دریافت هزینه با مبالغ بالا چالش های برای خریدار و فروشنده ایجاد میکند که با درگاه پرداخت رفع خواهد شد.

پیمایش به بالا