فرم احراز هویت لینک پرداخت

متن تعهدنامه
اینجانب ضمن مطالعه کامل و تایید قوانین استفاده از سرویس های پرداخت شرکت رایان پی، مدارک خود را جهت احراز هویت ارسال مینمایم. همچنین متعهد می‌شوم که از سرویس دریافتی تنها در سایت/ صفحه به آدرس ………….. با موضوع فعالیت …………. استفاده نمایم.
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و  امضا :

نکات مهم:

  • مدارک باید کاملا خوانا و واضح باشند، عکس های تار و ناخوانا تایید نمی شوند.
  • تصویر باید شفاف و بدون عینک باشد.
  • تصاویر نباید به صورت آینه ای یا معکوس باشند. در زمانی که شما از دوربین جلو (سلفی) استفاده کنید، تصاویر بصورت آینه ای خواهند شد.
  • رعایت حجاب اسلامی برای بانوان الزامی می‌باشد.
  • متن تعهدنامه را به صورت دست نوشته روی یک کاغذ بنویسید، نام کامل به همراه تاریخ و امضا به صورت واضح در زیر آن قید شود.
  • از نوشتن متن با ماژیک خودداری نمایید.
  • کارت ملی خود را به گونه ای در دست بگیرید که مشخصات آن کاملا واضح و خوانا باشد.
  • در صورتی که کاربری کارت ملی ندارد، می‌تواند این گزینه را با رسید پستی کارت ملی هوشمند معتبر جایگزین کند.
احراز هویت
پیمایش به بالا