چگونگی دریافت درگاه پرداخت

30 بهمن 1399
مراحل ثبت درگاه اینترنتی

نحوه دریافت درگاه پرداخت اینترنتی برای سایت

در حال حاضر دو نوع شرکت برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی در ایران وجود دارد، شرکت‌های PSP و شرکت‌های پرداخت یاری. تنها ۱۲ شرکت PSP بصورت […]