parallax background

بی نهایت تعرفه های خدمات رایان پی

انتخاب کارمزد متناسب با کسب و کار شما

تعرفه های در نظر گرفته شده در رایان پی بصورت منصفانه می باشد و براساس حجم و مبلغ تراکنش ها متفاوت خواهد بود!

مشاهده تعرفه هانحوه تسویه

با تعرفه های منصفانه خدمات رایان پی، با خیال راحت به گسترش کسب و کار خود بپردازید.

تعرفه خدمات رایان پی

رایان پی خدمات خود را با تعرفه های منصفانه ارائه می دهد

شرکت رایان پی دانش سنج با دریافت 1% کارمزد و تا سقف 6000 تومان برای هر تراکنش درگاه پرداخت اینترنتی کمترین هزینه را در بین ارائه کنندگان درگاه در کشور دریافت می کند.

همچنین با ثبت نام اولیه در شرکت رایان پی می توانید از دو هفته کارمزد رایگان، از زمان ثبت نام و بدون سقف و محدودیت در مبلغ تراکنش ها بهرمند شوید. (لینک پرداخت شامل کارمزد رایگان نمی‌باشد)

بی نهایت تسویه روزانه و اتوماتیک

فعال در همه بانک ها

هر روز قبل از ساعت 11 تسویه حساب تراکنش های روز قبل شما توسط رایان پی انجام خواهد شد!

در حال حاضر روند تسویه درگاه پرداخت رایان پی بصورت روزانه و اتوماتیک صورت می گیرد. به طور مثال در روز شنبه از ساعت ۰۰ تا ۲۴، هزینه محصول و خدمات خود را در بازه زمانی متفاوت، با استفاده از درگاه رایان پی از مشتری دریافت نموده اید، روز کاری بعد (یکشنبه)، قبل از ساعت ۱۱ مجموع فروش کل شما، توسط رایان پی تسویه خواهد شد و طبق سیکل تسویه پرداخت های بانکی، ساعت ۱۶ همان روز، مبلغ تسویه شده به حساب شما واریز خواهد گردید.

مشاهده جدول زمانی تسویه

جدول زمانی تسویه حساب رایان پی

مجموع فروش از ساعت ۰۰ تا ۲۴روز تسویهتسویه توسط رایان پیواریزی توسط شبکه بانکیتوضیحات
شنبه تا چهارشنبهروزکاری بعدقبل از ساعت ۱۱ روزکاری بعدیساعت ۱۶ روز کاری بعدیدر صورت تعطیل رسمی، اولین روز کاری بعدی
پنج شنبه و جمعهشنبهقبل از ساعت ۱۱ روز شنبهساعت ۱۶ روز شنبهدر صورت تعطیل رسمی بودن شنبه، اولین روز کاری بعد از شنبه

 

در آینده نزدیک، امکانات بیشتری به شرکت رایان پی افزوده خواهد شد، که بتوانیم روند تسویه دوبار در روز و حتی تسویه آنی را ایجاد نماییم.

 

همکاری در فروش 😍