ثبت نام درگاه پرداخت از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی

اطلاعات شما از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی دریافت شده است، لطفا موارد دیگر مورد نیاز برای دریافت درگاه پرداخت مستقیم را وارد نمایید، توجه فرمایید اطلاعات به درستی وارد شود که فرآیند دریافت درگاه سریع انجام شود.

فرآیند دریافت درگاه اختصاصی، به طور میانگین سه روز کاری زمان لازم دارد.پیمایش به بالا