• کارمزد کمتر از هزینه کارت به کارت

 • کوتاه بودن لینک پرداخت

 • کسر کارمزد از مشتری

 • نمایش اسم فروشگاه و لوگو شما

 • تعیین مبلغ دلخواه یا ثابت برای جلوگیری از خطا پرداخت

 • امکان قرار دادن کد تخفیف برای هر محصول یا جشنواره فروش

 • فعال و غیرغعال کردن لینک پرداخت (توقف کامل فروش)

 • فعال و غیرفعال کردن لینک پرداخت هر محصول ( اتمام موجودی)

 
 • list item 1
 • list item 2
 
 • گزارش‌گیری از تراکنش‌ها
 • مشاهده لیست تراکنش‌ها
 • مشاهده لیست تسویه‌ها
 • مدیریت محصولات
 • فلیتر کردن جستجو

درخواست درگاه پرداخت